Het project Jeugdwerkcorporaties richt zich op het betrokken houden van jongeren bij de arbeidsmarkt en de maatschappij om zodoende de sociale cohesie in buurt en wijk te verbeteren. De jongeren hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn veelal werkloos. Onder de paraplu van een Jeugdwerkcorporatie worden deze jongeren gestimuleerd en begeleid om een eigen onderneming op te richten en/of geactiveerd om zelfstandig in hun inkomen te voorzien. Een Jeugdwerkcorporatie is een kloppend hart van een wijk, buurtschap, leefgemeenschap

In opdracht van EU, provincie Noord Brabant, 3 Brabantse gemeenten en jeugdzorginstellingen. Totale 3 jaar budget: € 4,2 miljoen.

Resultaat: van de 200 deelnemende jongeren is 60% een eigen bedrijf gestart, 10% terug naar school en 10% een reguliere baan.

FIT BV heeft het project van idee naar uitvoering gebracht en was verantwoordelijk voor de uitvoering.

In dit project is internationaal samengewerkt met projecten uit Italië, Polen, Finland en Duitsland.

Slot evaluatie EU-projecten
Eén van de ondernemers: dansschool