FIT BV heeft als doel om mensen een goede “fit” te laten hebben in hun werkomgeving;

FIT BV is begonnen om deze “fit” te realiseren voor werkzoekenden, reïntegratie van werklozen, het vinden van een nieuwe baan. Oorspronkelijk gebeurde dit vanuit de “moederorganisaties” die FIT hebben opgericht: één organisatie bracht zijn expertise in op het gebied van resocialisatie, een ander bracht zijn kennis in aangaande reïntegratie en ondernemerschap, De Vier Essen was verantwoordelijk voor de coaching en begeleiding en de laatste kende de diverse werkomgevingen.

Van daaruit werden steeds meer activiteiten ontplooid die te maken hebben met het aanpassen van (potentiële) werknemer/ondernemer en het aanpassen van de organisatie zodanig dat een optimale “fit’ werd verkregen. Steeds met wisselende samenwerkingsverbanden.

FIT BV werkt altijd vanuit de de focus van de (potentiële) medewerker/manager/ondernemer met behulp van training, coaching, mentoring, ontwikkeling ondernemerschap etc.